Αποκατάσταση

Στόχος μας δεν είναι απλώς να σας ανακουφίσουμε από τα συμπτώματα πόνου, αλλά να σας προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση που χρειάζεστε, ώστε να κατανοήσετε τις αιτίες που σας προκαλούν τον πόνο. Έτσι, θα είστε πλέον σε θέση να γνωρίζετε τί να αποφεύγετε και πώς να προσαρμόσετε την καθημερινότητα σας προς βελτίωση της ποιότητας ζωής σας.