Αξιολόγηση

Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε θεραπείας, στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Γεωργιάδη διενεργούμε μία εκτενή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση του ασθενή και της πάσχουσας περιοχής. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τις ρίζες του προβλήματος.

Αφιερώνουμε χρόνο για να ακούσουμε τον ασθενή και να καταλάβουμε τον τρόπο ζωής του, ώστε να του προσφέρουμε ένα πρόγραμμα θεραπείας και αποκατάστασης με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.