Η επιτυχία της μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι ο ασθενής εκπαιδεύεται στην τρισδιάστατη διόρθωση της σκολιωτικής στάσης, βάσει συγκεκριμένων αρχών, επιδιώκοντας την σωστή συμμετρία σε σπονδυλική στήλη, στους ώμους και στη λεκάνη. Έπειτα, η εκμάθηση ενός ειδικού τρόπου αναπνοής (στροφική αναπνοή), που διδάσκεται κατά τις συνεδρίες, αυξάνει την έκπτυξη των πιεσμένων τμημάτων του σώματος και διορθώνει την στροφή της σπονδυλικής στήλης. Με την επανάληψη και την συνέπεια στην διατήρηση των διορθώσεων, αυξάνεται ακόλουθα και η μυϊκή ενεργοποίηση.

Ανάλογα με τον τύπο σκολίωσης και την κλινική εικόνα του ασθενή, η μέθοδος Schroth μπορεί να εφαρμοστεί είτε σαν αποκλειστική θεραπεία για την σκολίωση είτε συνδυαστικά με την εφαρμογή ειδικού κηδεμόνα.  Στις περιπτώσεις όπου η σκολίωση είναι μικρότερη των 25ο  ή αν ο ασθενής είναι ενήλικας, τότε και μόνο η εφαρμογή Schroth είναι αρκετή για να επέλθει ουσιαστική βελτίωση και θεραπεία. Αντίστοιχα, όταν κρίνεται απαραίτητο ο ασθενής να εφαρμόσει κηδεμόνα ή να μεταβεί σε χειρουργική επέμβαση, τότε η μέθοδος λειτουργεί συμπληρωματικά για την καλύτερη συμμετρία του σώματος και την βελτιωση της στάσης.


 

Βασικές αρχές της μεθόδου Schroth


 • Τρισδιάστατη αυτο-διόρθωση της σκολιωτικής στάσης
 • Επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης
 • Εφαρμογή της στροφικής αναπνοής
 • Εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες


 

Schroth Method

Η μέθοδος Schroth αποτελεί την πιο αναγνωρισμένη επιστημονικά προσέγγιση στην θεραπεία της σκολίωσης και εφαρμόζεται στο ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ από την εξειδικευμένη φυσικοθεραπεύτρια Schroth Δέσποινα Γεωργιάδου.

Σκοπός της μεθόδου είναι να περιορίσει την εξέλιξη της σκολίωσης, να βελτιώσει την σκολιωτική στάση σώματος, να εκπαιδεύσει τον ασθενή στην αυτο-διόρθωση και να βελτιώσει γενικά την ποιότητα ζωής του, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα εξατομικευμένων ασκήσεων, το οποίο προσαρμόζεται στον τύπο σκολίωσης και στην εκάστοτε κλινική εικόνα.


 • Σε συνδυασμό με τη χρήση του κηδεμόνα, μειώνει τις πιθανότητες χειρουργικής επέμβασης σε μεσαίες σκολιώσεις από 25ο – 40ο  μοίρες.
 • Οι Ειδικές Φυσικοθεραπευτικές Ασκήσεις για την Σκολίωση (Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises - PSSE) είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και η αποτελεσματικότητα τους είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη (Level of Evidence Ι).
 • Καμία αθλητική δραστηριότητα δεν προτείνεται σαν εναλλακτική θεραπεία για την σκολίωση. Παρόλα αυτά ενθαρρύνεται η συμμετοχή σε αθλήματα, για τα γενικότερα οφέλη της άσκησης
 • Πλεονεκτήματα- Στόχοι της μεθόδου Schroth


  • Αντιμετωπίζει την παραμόρφωση τρισδιάστατα
  • Εμποδίζει την εξέλιξη της σκολίωσης
  • Βελτιώνει την εμφάνιση
  • Μειώνει τον πόνο
  • Μειώνει τις μηχανικές δυνάμεις που προωθούν την εξέλιξη της σκολίωσης
  • Βελτιώνει την στροφή της σπονδυλικής στήλης
  • Λειτουργεί ως θεραπεία για την κύφωση
  • Εκπαιδεύει τον ασθενή στη διατήρηση των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες
  • Αυξάνει τη ζωτικότητα χωρητικότητας και βελτιώνει την αναπνευστική λειτουργία
  • Βελτιώνει την κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης
  • Αυξάνει τον νευρομυϊκό έλεγχο
  • Ενισχύει τη μυϊκή ενδυνάμωση σε θέση διόρθωσης
  • Αποτρέπει την εφαρμογή κηδεμόνα σε μικρές σκολιώσεις < 25ο μοιρών

  Περίπτωση #1

  Εφαρμόσαμε τη μέθοδο SCHROTH σε ασθενή 13 ετών με ΑΡ θωρακική σκολίωση 62 μοιρών και παρεκτόπιση της λεκάνης. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή κηδεμόνα και τις ασκήσεις της μεθόδου SCHROTH, πετύχαμε σε διάστημα 14 μηνών:

 • Καλύτερη συμμετρία στη λεκάνη.
 • Έκπτυξη αριστερού ημιθωράκιου.
 • Μείωση ήβου στη δεξιά πλευρά
 • Ανύψωση αριστερού ώμου
 •  

  Περίπτωση #2

  Χωρίς τη χρήση κηδεμόνα, μέσα σε διάστημα 8 μηνών καταφέραμε να μειώσουμε τη γωνία κλίσης, σε 14χρονη ασθενή με ΑΡ οσφυϊκή σκολίωση, από 29,90 μοίρες σε 15,74 μοίρες, εφαρμόζοντας αποκλειστικά τη μέθοδο Schroth σε συνδυασμό με ασκήσεις clinical pilates για την ενδυνάμωση του κορμού.