Σκολίωση Ενηλίκων

Η σκολίωση ενηλίκων αφορά σε παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης που παρουσιάζονται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη τους.

Ένας ενήλικας μπορεί να διαγνωστεί με σκολίωση ως αποτέλεσμα:

• επιδείνωσης μιας προϋπάρχουσας εφηβικής σκολίωσης

• εκφυλιστικών αλλοιώσεων στην σπονδυλική στήλη

• οστεοπόρωσης

• έπειτα από εγχείρηση

Προδιαθεσιακός παράγοντας μπορεί να θεωρηθεί, επίσης, η αύξηση του σωματικού βάρους.


 

Η ασθενής διαγνώστηκε με οσφυϊκή σκολίωση G1-2, σύμφωνα με την ταξινόμηση από την BSPTS, που παρατηρείται σε ενήλικη γυναίκα ενώ πρωτοεμφανίστηκε στην εφηβική ηλικία.

Στη φωτογραφία «πριν» παρατηρούμε μετατόπιση του κέντρου βάρους σώματος προς τα αριστερά, η λεκάνη προεξέχει δεξιά, αυξημένος οσφυϊκός ύβος στην αριστερή πλευρά, ασσυμετρία μεταξύ δεξί και αριστερού ωμού, με τον αριστερό να βρίσκεται ψηλότερα.

 

Ακολουθώντας το πρόγραμμα θεραπευτικών ασκήσεων την μεθόδου Schroth, πετύχαμε σε διάστημα 10 μηνών


  • Καλύτερη έκπτυξη στο δεξί ημιθωράκιο
  • Καλύτερη συμμετρία της λεκάνης προς την μέση γραμμή
  • Συμμετρία στους ώμους με τον δεξί να έρχεται σε ευθεία γραμμή
  • Μείωση της στροφής των σπονδύλων ΑΤP από 22 μοίρες έφτασε στις 15μοιρες
  • Μείωση στροφής κατά 7μοιρες!!!

 

Σημαντική προϋπόθεση για να έχει αποτέλεσμα η μέθοδος είναι η συνέπεια του κάθε ατόμου να επαναλαμβάνει τις ασκήσεις και στο σπίτι αλλά και να τηρεί τις οδηγίες για τις καθημερινές δραστηριότητες ώστε να μην πιέζονται τα κοίλα σημεία στη διάρκεια της ημέρας.